+370 37 263495
info@emolus.lt

Valiklis griliams ir židiniams Valis 750ml

SKU: 4770539341788

Trumpas aprašymas

Nuodegų, riebalų bei stiprių teršalų valymo priemonė. Greitai pašalina riebalus, degėsius, suodžius ir kitus nešvarumus nuo grilių, orkaičių, viryklių, puodų, keptuvių, židinių ir jų stiklų.
2,65 €
-
+

Produkto likutis:

UAB EMOLUS sandėlis A.Stulginskio g. 41A Kaunas

UAB EMOLUS sandėlis Vingio g. 6, Klaipėda

NAUDOJIMAS: valiklį užpurkšti ant valomo paviršiaus ir palikti 5-10 minučių. Nuplauti drėgna kempinėle. Jeigu paviršius labai nešvarus, palikti užpurkštą valiklį ilgesniam laikui arba pakartoti valymą. Greitesnį valymo efektą galima pasiekti, valant šiltus paviršius.

Dėmesio! Nevalyti spalvotųjų metalų paviršių.

PAVOJINGUMAS: smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

SAUGUMAS: mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus ant odos (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

SUDĖTIS: nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos <5%, amfoterinės PAM <5%, fosfatai <5%, EDTA natrio druska <5%, šarminės medžiagos, kvapiosios medžiagos.

Parašykite atsiliepimą

Jūs aprašote: Valiklis griliams ir židiniams Valis 750ml

Loading...